En gudstjänst i sig

Sedan ett antal år tillbaks har jag varit övertygad om att det är en gudstjänst i sig att lära sig språket som talas där man bor. Det visar att man faktiskt bryr sig om människorna och är villig att vara en novis, förutom att det naturligtvis gör kommunikation möjlig. Men när vi nu är mitt uppe i språkinlärningen kan det ibland kännas tradigt. Vägen till att förstå och tala ett språk är ganska lång, och att språket råkar vara thai gör inte resan kortare. Någon har sagt att det tar sju år av studier innan man “kan” thai. Vad vet jag.

It's never to early to start learning a third language. Rasmus and Lucas are visited by a Thai tutor and are having a blast learning her language through games and lots of laughter..
It’s never to early to start learning a third language. Rasmus and Lucas are visited by a Thai tutor and are having a blast learning her language through games and lots of laughter..
Så trots att språkinlärning är essentiellt, är det inte alltid spännande och vi saknar ofta att se tydliga resultat av vårt arbete. Därför blev jag så uppmuntrad när Rob kom hem för några dagar sedan. Han hade varit med på firandet av Create Internationals 25-årsjubileum och visade mig ett informationshäfte om vad Gud gör genom deras arbete. Så härligt att läsa om konkret frukt! Jag tänkte dela ett par av vittnesbörden med dig från Create International, där Rob och eventuellt även jag kommer arbeta nästa år.

För dig som missat det, så är Create International en del av Ungdom Med Uppgift. De gör evangelistiska filmer för specifika onådda folkgrupper, på deras språk och kulturellt anpassat för just den folkgruppens kontext. Jag hoppas du blir lika uppmuntrad som jag blev.

Lokala arbetare i Kina berättar om resultaten av att man spridit fyra miljoner exemplar av Creates film på Mandarin med evangelium och lärjungaträning. Inte mindre än10 000 församlingar har startats!

I norra Indien har 600 församlingar i fyra olika onådda muslimska folkgrupper startats. I en av dessa väntar 7000 nyfrälsta på att få bli döpta. Bland alla dessa har man använt sig av Creates kulturellt relevanta film för att nå ut.

Jag vet jag vet, man kan inte mäta allt i siffror, men visst är det härligt att få höra om vad Gud gör! Vi ser fram emot att få vara med i detta arbete om några månader. Till dess fortsätter vi med vårt språkplugg.

Tills vidare! (Pope-gan-na!)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.